SMART INNOTECH
21 Dec 2021
Site public

Metodologia de selectie a grupului tinta in cadrul proiectului “SMART: Solutii Moderne pentru Antreprenoriat de succes in Randul Tinerilor”, cod SMIS 141760


Selectarea grupului țintă se va realiza în baza îndeplinirii următoarelor criterii cumulative:

•             Este student de nivel ISCED 6 (Licență) inmatriculat cel putin in anul 2 sau ISCED 7 (master), sau ISCED 8 (studenti doctoranzi)

•             Are domiciliul/resedinta in toate regiunile Romaniei, cu mentiunea ca dezvoltarea afacerilor sprijinite se va realiza EXCLUSIV in regiunile de implementare a proiectului, respectiv SUD-VEST OLTENIA SI SUD MUNTENIA.

•             Este disponibil sa participe la activitatile proiectului, respectiv cursul de formare compentente antreprenoriale acreditat ANC cu durata de 40 de ore

•             Nu beneficiaza de finantare/dubla finantare prin alte proiecte finantate prin programul Innotech Student

•             Este dispus sa completeze si sa semneze angajamentul de disponibilitate fata de activitatile proiectului si sa transmita toate informatiile si documentele solicitate

 

Etapele selectiei sunt:

ETAPA 1 – LANSAREA PRESELECȚIEI ȘI COMPLETAREA FORMULARELOR DE PRESELECTIE

ETAPA 2 – PRESELECTAREA PARTICIPANȚILOR

ETAPA 3 – VERIFICAREA DOSARELOR ȘI ÎNSCRIEREA ÎN GRUPUL ȚINTĂ