SMART INNOTECH
31 Mar 2022
Site public

ANUNT LANSARE CONCURS PLANURI DE AFACERI


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 - Educaţie şi competenţe

Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu
potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: SMART: Solutii Moderne pentru Antreprenoriat de succes in Randul Tinerilor

Cod SMIS 141760

 

 

ANUNT LANSARE CONCURS PLANURI DE AFACERI IN CADRUL PROIECTULUI

“SMART: Solutii Moderne pentru Antreprenoriat de succes in Randul Tinerilor” cod SMIS 141760

 

Pe data de 31.03.2022 a fost lansat concursul de planuri de afaceri in cadrul proiectului “SMART: Solutii Moderne pentru Antreprenoriat de succes in Randul Tinerilor” cod SMIS 141760.

 

Platforma informatica pentru depunerea proiectelor va fi deschisa incepand cu data de 31.03.2022 ora 10:00 si se va inchide pe data de 15.04.2022 ora 22:00.

Platforma informatica va putea fi acesata la link https://app.smart.banipentrustudenti.ro/ folosind numele de utilizator și parola asociate contului cu care s-au inregistrat in proiect.

Pot participa in cadrul concursului persoane inscrise in grupul tinta al proiectului SMART: Solutii Moderne pentru Antreprenoriat de succes in Randul Tinerilor cod SMIS 141760 astfel:

-          Studenti inscrisi in GT al proiectului cod SMIS 141760, care au participat la cursul de competente antreprenoriale organizat prin proiect, au participat si promovat examenul.

-          Studenti inscrisi in GT al proiectului care au obtinut diploma de “Competente antreprenoriale” anterior inscrierii in GT. Numărul de persoane care beneficiază de ajutor de minimis fără să fi participat la programul de formare antreprenorială organizat în cadrul proiectului nu va putea depăși 10% din numărul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis acordate în cadrul proiectului.

Afacerile propuse trebuie sa fie localizate (sediu social si puncte de lucru) in regiunile de implementare ale proiectului, respectiv Regiunea Sud-Vest Oltenia si Regiunea Sud-Muntenia.

Valoarea maximă a finantarii ce poate fi acordată unui plan de afaceri este de 100.000 euro (maxim 484.350 LEI la cursul Inforeuro aferent lunii mai 2020, respectiv 1 EURO = 4.8435 RON) , reprezentând 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și se acordă numai întreprinderilor înființate de persoanele ale căror planuri de afaceri vor fi selectate.

Detalii cu privire la modul de depunere si de evaluare se regasesc in METODOLOGIA DE ORGANIZARE A CONCURSULUI DE PLANURI  DE  AFACERI publicata pe site-ul proiectului https://smart.banipentrustudenti.ro/ si in platforma proiectului sectiunea publica de avizier

https://app.smart.banipentrustudenti.ro/


IN CAZUL IN CARE INTAMPINATI PROBLEME TEHNICE DE CONECTARE, VA RUGAM SA NE CONTACTATI PE ADRESA DE E-MAIL SMART@BANIPENTRUSTUDENTI.RO.