SMART INNOTECH
21 Dec 2021

Calendar proiect “SMART: Solutii Moderne pentru Antreprenoriat de succes in Randul Tinerilor”, cod SMIS 141760


A3.2 Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială: Decembrie 2021 - Februarie 2022

A3.3 Derularea programului de formare antreprenorială: Ianuarie 2022 - Martie 2022

A3.4 Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului: Aprilie - Mai 2022 

A3.5 Efectuarea de stagii de practică, A3.6 Furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri,  A3.7 Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului : Mai - Iunie 2022

A4.1 Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente  implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului: Iulie 2022 - Iunie 2023

A4.2 Monitorizarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate : Iulie 2022 - Iunie 2023 

A5 Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri in timpul perioadei de implementare a proiectului: Iulie 2023 - Decembrie 2023