SMART INNOTECH
21 Dec 2021
Administrare

Dosar pentru inscrierea in proiect


Pentru persoanele care NU au Certificat ANC pentru cursul de Competente Antreprenoriale si urmeaza sa participe la curs in cadrul prezentului proiect:

1. Formular de înregistrare grup țintă (Anexa 1) – ORIGINAL. Acesta va fi generat din platforma informatica dupa completarea tuturor datelor necesare, va fi tiparit si semnat.

2. Declarație de participare pentru persoanele care nu detin la intrarea in GT  certificat ANC pentru cursul de completente antreprenoriale (Anexa 2) – ORIGINAL. Acesta va fi generat din platforma informatica dupa completarea tuturor datelor necesare, va fi tiparit si semnat.

3. Carte de identitate - COPIE

4. Certificat de nastere - COPIE

5. Ultima diploma de studii finalizate - COPIE (bacalaureat – in cazul studentilor de la licenta, licenta sau adeverinta care atesta obtinerea acesteia – in cazul studentilor de la master, master sau adeverinta care atesta obtinerea acesteia – in cazul doctoranzilor)

6. Certificat de casatorie - COPIE (numai in cazul schimbarii numelui)

7. Adeverință emisă de Universitate din care sa rezulte anul de studii in care este înmatriculat studentul – ORIGINAL. Pentru studentii inscrisi la universitatile partenere (Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti sau Universitatea Constantin Brancusi din Targu Jiu) acest document va fi solicitat si obtinut de catre echipa de proiect in baza acordului de parteneriat. Studentii care sunt inscrisi la alte universitati vor aduce adeverinta in original.

8. Contractul de formare

9. Declaratia pe proprie raspundere ca poate accesa platforma Zoom in cazul participarii la cursuri online.


Pentru persoanele care au facut curs ANC anterior inscrierii in proiect:

1. Formular de înregistrare grup țintă (Anexa 1) – ORIGINAL. Acesta va fi generat din platforma informatica dupa completarea tuturor datelor necesare, va fi tiparit si semnat.

2. Declarație de participare pentru persoanele care dețin anterior inscrierii in gt  certificat anc pentru cursul de completente antreprenoriale (Anexa 3) – ORIGINAL. Acesta va fi generat din platforma informatica dupa completarea tuturor datelor necesare, va fi tiparit si semnat.

3. Carte de identitate - COPIE

4. Certificat de casatorie - COPIE (numai in cazul schimbarii numelui)

5. Adeverință emisă de Universitate din care sa rezulte anul de studii in care este înmatriculat studentul

6. Certificat ANC pentru cursul de „Competente antreprenoriale” - COPIE

ATENTIE: persoanele care nu fac cursul de „Competente antreprenoriale” in cadrul proiectului pot participa la concursul de planuri de afaceri daca indeplinesc conditiile de eligibilitate, si pot obtine finantare in limita a 10% din numarul planurilor de afaceri selectate. 

Documentele se trimit la 

ASOCIATIA EXCELSIOR PENTRU EXCELENTA IN EDUCATIE, BUCURESTI, SPLAIUL UNIRII nr.76, Cladirea River Plaza, corpul A, etaj 9, IN ATENTIA ECHIPEI DE PROIECT SMART